Транскарпатський туризм – мережа для просування туризму в повіті Марамуреш Румунії, Івано-Франківській та Закарпатській області України

Донор Програма добросусідства ЄС «Румунія – Україна»
Роль у проекті Партнер
Партнери Марамуреська повітова Рада (Румунія)
Період виконання 19 липня 2007 – 19 грудня 2009
Територія діяльності Івано-Франківська та Закарпатська області України, Повіт Марамуреш Румунії

Метою проекту було підвищення потенціалу місцевих державних адміністрацій, розвиток їх компетенцій для підтримки туристичного сектора сучасними методами. Результатами проекту стали: 1) видано спільні промоційні матеріали та фільми (4 брошури, 3 ліфлети, фото альбом, панорамні тури на DVD, листівки, мапи, інформаційні таблиці, 7 демонстраційних фільмів); 2) створена веб-сторінка для промоції транскордонного туризму, що містить віртуальну систему орієнтації, ГІС, та картографію усіх визначних туристичних пам’яток; 3) проведено спільні стаді-тури і конференції; 4) розроблено та видано навчальні матеріали для туристичних організацій. Матеріали було розповсюджено у всіх трьох регіонах серед зацікавлених представників туристичного сектора; 5) проведено маркетингове дослідження та дослідження потенціалу ринку для трьох регіонів; 6) розроблено туристичний слоган та бренд для транскарпатського туризму; 7) здійснено інтенсивну промоційну кампанію на телебаченні та радіо; 8) представники 3-х регіонів спільно брали участь у регіональних та національних туристичних виставках.

Натхненні ідеї, унікальні рішення, сталі результати

ПІДТРИМАЙТЕ НАС

Наші
контакти