Сприяння кращій доступності регіону. Захист прав суб’єктів туристичного ринку, гарантування сприятливої галузевої політики та регуляторного середовища

  • Технічно-економічні дослідження
  • Планування об’єктів інфраструктури та створення проектно-кошторисної документації
  • Створення та адміністрування власних інформаційних ресурсів
  • Проведення лобістських кампаній
  • Моніторинг та аналіз регуляторного середовища
  • Розроблення проектів регуляторних актів, стратегій та програм розвитку
  • Представлення інтересів суб’єктів туристичної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування
  • Правова допомога та юридичний супровід туристичної діяльності

У сучасних ринкових умовах для просування території як цілі туристичних подорожей та місця відпочинку для сотень тисяч чи мільйонів людей вирішальне значення має її доступність для споживачів. Транспортна доступність та безперешкодний доїзд мають беззаперечне значення для ринкового успіху, надаючи можливість швидко та зручно дістатися до місця відпочинку, а також користуватися розвиненою та гнучкою транспортною мережею в межах самої дестинації. Слід зазначити, що тривалість та комфортність добирання та легкість сполучення суттєво впливають на враження (досвід) туриста.

Разом з тим, міста, регіони та країни у сучасному перенасиченому інформацією середовищі жорстко змагаються за увагу споживача. У цьому сенсі вкрай важливою є інформаційна доступність, тобто наявність та легкість пошуку корисної, достатньої та актуальної інформації про потенційну мету подорожі. Враховуючи надлишок інформації, який швидко дезорієнтує втомлює споживача, потрібно максимально наблизити до нього інформацію, необхідну для прийняття рішення про подорож, розмістивши її в Інтернеті на відстані одного кліку або в реальному просторі у зручних для туриста місцях.

Добре усвідомлюючи важливість доступності Івано-Франківщини та України загалом як дестинацій для іноземних туристів, на початках своєї діяльності ми ініціювали відміну в’їзних віз для громадян країн Європейського Союзу, Канади та США. Результатами розпочатої на Прикарпатті кампанії зі скасування в’їзних віз стали Указ Президента України від 31.03.2005 №569/2005 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян держав – членів Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації», а також видані в подальшому Укази Президента України від 30.06.2005 №1008/2005 «Про встановлення безвізового режиму для громадян Сполучених Штатів Америки», від 26.07.2005 № 1131/2005 «Про встановлення безвізового режиму для громадян держав – членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн» та від 26.07.2005 №1134/2005 «Про встановлення безвізового режиму для громадян Канади», які діють до цього часу.

Покращення транспортної доступності області стало однією з основних цілей двох проектів, які реалізовані нами. В результаті фахово спланованої та інтенсивної лобістської кампанії були здійснені основні кроки, що передують укладенню міжнародного договору щодо відкриття пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон в районі Шибене-Поеніле-де-Суб-Мунте. Заходи зі створення зазначеного пункту та будівництва автодороги були включені до Угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області між Кабінетом Міністрів України та Івано-Франківською обласною радою від 06.10.2010 р., а в подальшому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 807 – до Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках.

Також в межах проекту нами супроводжувалося фахове комплексне дослідження впливу на навколишнє середовище проектів будівництва дороги та відкриття пункту пропуску, а також дослідження впливу наших проектів на економічне та соціальне становище прикордонних регіонів та громад.

Ми активно беремо участь у розробці різноманітних стратегічних документів розвитку місцевих громад та організовуємо власні заходи, незмінно просуваючи системні перетворення з покращення транспортної та інформаційної доступності області, вдосконалення систем комунікацій.

Говорячи про доступність, ми маємо на увазі ще один спеціальний, але вкрай важливий аспект, що свідчить про цивілізованість – створення умов для доступу маломобільних відвідувачів. Йдеться про створення таких умов як для людей з інвалідністю, так і для інших категорій, котрі в силу різних обставин мають знижену мобільність – людей поважного віку, вагітних, батьків з малими дітьми (дитячими візочками), травмованих тощо. При плануванні та створенні об’єктів туристичної інфраструктури чи туристичних продуктів ми неодмінно передбачаємо належні можливості для безперешкодного доступу таких відвідувачів.

Діяльність суб’єктів туристичної діяльності в Україні регламентується значним масивом законодавчих та інших нормативних актів. Окрім загальних для всіх суб’єктів господарювання реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, на діяльність у сфері туризму поширюються спеціальні регулювання. Так, туроператорська діяльність та пасажирські транспортні перевезення підлягають ліцензуванню, крім того, існують законодавчі вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів та турагентів, законодавство передбачає добровільну категоризацію готелів, інших закладів розміщення, закладів харчування, сертифікацію окремих послуг, що надаються туристам, діяльність учасників туристичного ринку також регламентується численними стандартами.

Таким чином, у процесі господарювання суб’єкти туристичної діяльності постійно контактують з органами влади, дозвільними та контролюючими органами, що практично неминуче призводить до порушення їх прав та законних інтересів.

Від початку нашої діяльності ми надаємо значної ваги створенню сприятливого для розвитку туризму регуляторного середовища та захисту прав учасників ринку та спрямовуємо на це суттєву частину наших зусиль. Ми прагнемо до того, щоб регуляторне втручання влади у туристичну діяльність було розумним, адекватним та стимулювало бажану для громад, регіону та країни господарську діяльність.

При цьому ми не лише рефлексивно реагуємо на звернення підприємців чи галузевих об’єднань щодо вже допущених порушень прав – ми прагнемо діяти на випередження, відслідковуючи зміни до законодавства та оприлюднені законопроекти й при потребі ініціюємо бажані для розвитку галузі зміни та корективи.

Крім того, ми спрямовуємо свою діяльність на фахову підготовку політичних та стратегічних документів, спрямованих на розвиток місцевих громад чи галузей місцевої економіки. При цьому ми прагнемо, щоб стратегії та програми були не загальними рамковими декларативним документами і не гарними виданнями для полиць у кабінетах керівників та презентів почесним гостям, а фаховими комплексними, ґрунтовно опрацьованими актами, дорожніми картами, що відображають бачення та шляхи подальшого розвитку. За цими документами місцева влада, державні та комунальні організації можуть реально планувати свою діяльність на досяжну перспективу, оцінювати ступінь виконання цілей, задекларованих в процесі стратегічного планування.

Маючи налагоджені контакти з владою та репутацію фахових і відповідальних партнерів, ми беремо активну участь в діяльності низки робочих та дорадчо-консультативних структур при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, представляючи інтереси суб’єктів туристичної діяльності. Також нами активно використовуються такі форми публічного діалогу з органами влади, як круглі столи, громадські обговорення тощо. Паралельно ми застосовуємо такі форми збирання та обробки інформації для подальшого генерування ідей та пропозицій, як фокус-групові дослідження, анкетування.

Перебуваючи у конструктивному діалозі з владою, розробляючи та презентуючи проекти нормативно-правових та програмних документів, ми прагнемо звернути увагу органів влади та спрямувати їх діяльність на кроки, що мають вирішальне значення для становлення Івано-Франківщини та України як туристичних дестинацій та розвитку туризму, як-от будівництво та покращення стану доріг, створення туристичних продуктів, що слугуватимуть причинами приїзду та затримки туристів у місцевості, належна промоція та поширення туристичної інформації, покращення транспортного сполучення, створення системи орієнтування на місцевості, розвиток електронних інформаційних, платіжних та інших сервісів тощо. При цьому в кожному випадку ми наводимо аналітику, що свідчить про конкретні переваги та вигоди від реалізації наших пропозицій для регіону, галузі або місцевих громад (за можливості, у кількісному або вартісному вимірі).

При необхідності наші експерти надають учасникам туристичного ринку фахову правову допомогу, включаючи консультації, юридичний аналіз ситуації, пропонування алгоритмів захисту порушених прав, складання звернень та процесуальних документів, а також представництво інтересів в органах влади. При цьому ми прагнемо запропонувати максимально ефективний та економний шлях правового захисту, забезпечити захист загальних (стратегічних) інтересів учасників ринку, гарантуючи оперативність, професійність та конфіденційність.

Останні новини

Відбулася навчальна поїздка партнерів з ...

26 September 2022

Мешканці цільових громад України та ...

29 July 2022

Відбулася міжнародна конференція «Форум інновацій ...

29 July 2022

Установча конференція проекту «Об’єднані спадщиною»

4 February 2022

Натхненні ідеї, унікальні рішення, сталі результати

ПІДТРИМАЙТЕ НАС

Наші
контакти