Навчання та розбудова потужності місцевих бенефіціарів

  • Аналіз ринку праці, зайнятості та потреб у навчанні
  • Навчальні програми, семінари, тренінги, вишколи
  • Сприяння належному кадровому та матеріально-технічному забезпеченню туристичної освіти
  • Організація конкурсів
  • Навчальні посібники та керівництва
  • Поширення кращих практик
  • Організація партнерських та мережевих заходів
  • Карпатська мережа кулінарної спадщини

Сьогодні в індустрії гостинності, відпочинку, подорожей та туризму Карпатського єврорегіону зайнято понад 500 тис. осіб (зокрема, в Івано-Франківській області – понад 30 тис.). Туристична галузь стрімко та динамічно розвивається, а подих конкурентів у спину стає дедалі відчутнішим. Зважаючи на це, ми прагнемо створити та популяризувати стійкий бренд регіону як місця відпочинку, оскільки це забезпечить додану вартість та створить додаткові можливості збуту для усіх учасників туристичного ринку, а також для суміжних та супутніх галузей.

Організовуючи різнопланові консультації, навчання та інші заходи, ми прагнемо поділитися нашими досвідом та надати місцевим учасникам туристичного ринку практичні навички й знання необхідні для ефективного використання потенціалу та наявних ресурсів краю як туристичної дестинації, розширення можливостей для бізнесового розвитку, реагування на конкурентні виклики та кар’єрного зростання.

Маркетинг в галузі туризму та подорожей – навчальний курс, що висвітлює особливості позиціонування та просування туристичного продукту / дестинації, споживання у туризмі, питання розподілу ринкових ролей та ринкових ніш, організації продажів та каналів збуту, знайомить з класичними та інноваційними маркетинговими стратегіями та інструментами, засадами управління подіями та дослідження ринку. Навчальна програма адаптована для працівників туристичного супроводу, готелів та інших закладів розміщення, власників агроосель та сільських зелених садиб, туроператорів та організаторів дестинації (представників місцевої влади та галузевих організацій).

Якісний сервіс та майстерність обслуговування клієнтів – навчальний курс, що висвітлює основи продажів в туристичній галузі, позитивні та негативні впливи (чинники) у сфері обслуговування клієнтів, стандарти обслуговування, аспекти обробки звернень та скарг, комунікації та техніки невербального спілкування, питання обслуговування клієнтів з особливими потребами та управління конфліктами й необхідні для цього навички.

Найбільшим попитом користуються наші навчальні програми «от-кутюр» – тобто програми, спеціально сформовані та адаптовані для конкретної аудиторії слухачів відповідно до їх побажань та потреб на основі індивідуального підходу. Часто для висвітлення різноманітних тем, що цікавлять аудиторію, ми залучаємо до навчальних програм та консультацій відомих в Україні та за її межами лекторів і тренерів, експертів у своїх сферах.

На додаток до наших навчальних курсів – організація ознайомчих візитів задля вивчення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в галузі туризму та подорожей. З цією метою ми співпрацюємо з нашими партнерами – організаціями із схожими функціями з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Ірландії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Греції.

Нашими клієнтами є як початківці у сфері туризму, так і досвідчені підприємці, галузеві організації та інституції місцевого розвитку, оператори місцевих туристичних атракцій, представники місцевої влади та громадських об’єднань та інші зацікавлені у розвитку туризму особи.

Наша діяльність охоплює заходи від досліджень ринку праці та професійної орієнтації, до стимулювання зайнятості та підприємницької діяльності у туристичній галузі, а також заходів з розбудови потенціалу та підвищення кваліфікації.

Крім того, ми готуємо комплексні навчальні посібники / матеріали, як довідкові керівництва до дій, щоб допомогти втілити конкретні навички та знання, отримані під час навчання, на практиці.

Організовувані нами численні заходи для учасників туристичного ринку – форуми, зустрічі, круглі столи тощо – виступають майданчиками, для обміну досвідом, пошуку колег і партнерів, налагодження ділових контактів, вироблення узгодженого бачення з питань, що становлять спільний інтерес та знайдення шляхів вирішення спільних проблем.

У 2012 році нами засновано Карпатську мережу кулінарної спадщини, що покликана формувати нові можливості для збереження та розвитку традиційної кухні та гастрономії у Карпатських регіонах Румунії, Угорщини, України та Словаччини, слугуючи платформою для сталих контактів між учасниками мережі та просуваючи традиційну кулінарну спадщину на національних та міжнародних споживчих ринках Учасники мережі беруть участь у різноманітних навчальних програмах та програмах підтримки бізнесу, позиціонують та просувають свої продукти та послуги в межах регіональних та міжнародних турів Карпатської кулінарної спадщини, мають право використовувати для ідентифікації своєї приналежності до мережі її логотип, а також користуються іншими ресурсами мережі, отримуючи конкретні переваги від партнерства в її рамках та додаткові можливості для розвитку власного бізнесу.

Останні новини

Відбулася навчальна поїздка партнерів з ...

26 September 2022

Мешканці цільових громад України та ...

29 July 2022

Відбулася міжнародна конференція «Форум інновацій ...

29 July 2022

Установча конференція проекту «Об’єднані спадщиною»

4 February 2022

Натхненні ідеї, унікальні рішення, сталі результати

ПІДТРИМАЙТЕ НАС

Наші
контакти