Спадщина для розвитку: підвищення громадської участі у збереженні та використанні потенціалу спадщини місцевих громад України

Під такою назвою стартував проект Агентства з розвитку приватної ініціативи за підтримки Національного Фонду на підтримку демократії (NED). 

Метою проекту є підвищення рівня активності та залучення громадянського суспільства та ОГС в Україні до вироблення та реалізації політики щодо управління культурною спадщиною місцевих громад. Проект розпочався 1 жовтня 2019 року і триватиме один рік. Партнерами проекту є Туристична Асоціація Івано-Франківщини (www.www.taif.org.ua) та Творчий Центр ТЦК (Київ).

Суттєвою проблемою, на вирішення якої спрямовано проект є те, що спадщина в Україні, як правило, є об’єктом охорони, а не чинником економічного розвитку, її економічний потенціал ігнорується місцевою владою, а громадянське суспільство фактично відсторонене від вироблення політики щодо спадщини та управління нею, у значній мірі через брак необхідних знань та бачення. Крім того, залучення організацій громадянського суспільства до управління спадщиною перешкоджають низка дискримінаційних норм та невизначеність положень національного законодавства.

Команда проекту вже декілька років працює в сфері інтерпретації спадщини, розглядаючи цей підхід як виняткову можливість надати спадщині, якою володіють малі громади, доданої вартості, переорієнтувати підходи, пов’язані з нею, від пасивної охорони – до активного використання в інтересах демократичного розвитку. Ще у 2017 році ми привернули увагу лідерів думок та молоді чотирьох громад Івано-Франківської області до власних ресурсів спадщини, які за умови розумного управління та вдалої інтерпретації можуть стати основою місцевого підприємництва. У цих громадах було проведено молодіжні дебати та тренінги з підприємництва для запуску уяви та пошуку креативних рішень, пов’язаних зі спадщиною (проект «Демократія та розбудова громад через підтримку та розвиток місцевої спадщини» (https://bit.ly/2CgXcrS, 2017 р.). Дещо пізніше вперше в Україні за активної участі громади було розроблено пілотну програму інтерпретації спадщини та розвитку заснованого на ній підприємництва у Печеніжинській ОТГ (проект «Коаліція ОГС для підтримки громад зі спадщиною» (https://bit.ly/2rffMOJ ), 2018-2019 рр.).

Тоді ж було створено, а пізніше вдосконалено унікальну книгу, необхідність якої була перевірена часом та досвідом – посібник «Економіка спадщини для малих громад» (https://arpi.org.ua/images/Heritage-Economy-book.pdf?fbclid=IwAR2KuMVyvMaJLLDv7ocajU5LvlZLX6vzVoqGmKDkaiNn-YRJeCEniywyH7I). Його автори – Оксана Федорович та Кирило Рубановський – спробували подали тему спадщини через економічний аспект – очевидний і водночас маловідомий і малодосліджений. У фокусі «Економіки спадщини» – аналіз впливу спадщини у широкому її розумінні на місцеву економіку та на майбутній розвиток малих громад. Саме інтерпретація пропонується посібником малим громадам як ключовий інструмент для адаптації та використання спадщини в сучасних умовах.

Проект «Спадщина для розвитку» стане доброю нагодою створити ефективні практики управління й інтерпретації спадщини на засадах громадської участі в Україні, використовуючи підхід детально викладений у нашому посібнику. Для цього буде організовано навчання ОГС для розробки та втілення планів інтерпретації спадщини з активним залученням громад. Фактично, набуті знання дозволять учасникам проекту (ОГС та малим громадам) знайти відповіді на питання – Що, Чому і Як робити із власною спадщиною. Більш того, проект запропонує грантову підтримку ініціативам ОГС щодо інтерпретації місцевої спадщини конкретних громад на засадах громадської участі, наприклад, фестивалів, толок, краудфандингу тощо.

Залучаючи однодумців, формуючи пул експертів України, що працюють у сфері спадщини у 2018 році ми заснували Національну коаліцію (мережу) ОГС для підтримки громад зі спадщиною (https://bit.ly/2Nl3pJJ), що доволі гучно заявила про свої перші результати на Всеукраїнській конференції https://bit.ly/2Cn16zi у лютому 2019 року. Зараз АРПІ координує та розвиває діяльність мережі, до якої увійшло 28 організацій, забезпечуючи її промоцію, підтримуючи ініціативи партнерів та залучаючи її ресурси для нових спільних ініціатив (нещодавня подія – День спадщини для малих громад на UITM https://bit.ly/36IWK3Q).

Окремим компонентом проекту «Спадщина для розвитку» буде мережування та підвищення обізнаності цільових груп проекту – ОГС, які працюють в малих громадах, намагаючись дати спадщині нове життя та реалізуючи її потенціал для розвитку цих громад. Для цих ОГС буде організовано національну конференцію ‘think tank’, де вони обговорять та визначать найбільш оптимальні для своїх громад інструменти управління спадщиною. Конференція також стане промоційною подією Національної мережі ОГС для підтримки громад зі спадщиною у 2020 році, дозволить підвищити її професіоналізм та розширити партнерство.

Паралельно з діяльністю проекту, спрямованою на підвищення обізнаності, створення та поширення практик інтерпретації спадщини, буде продовжено діяльність Мережі з аналізу релевантних законодавчих актів України та внесення необхідних змін задля усунення дискримінаційних обмежень і створення належних юридичних передумов для повноцінної участі громадянського суспільства та його інституцій в управлінні спадщиною. Нагадаємо, що аналіз чинного законодавства України щодо інструментів використання та управління спадщиною та рекомендації з його вдосконалення (https://www.taif.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Heritage_Legislation_Analyses.pdf) був здійснений експертами Мережі ОГС для підтримки громад зі спадщиною у 2018-2019 рр. за підтримки Посольства Великої Британії.

Читайте також

Відбулася навчальна поїздка партнерів з ...

26 September 2022

Мешканці цільових громад України та ...

29 July 2022

Відбулася міжнародна конференція «Форум інновацій ...

29 July 2022

Установча конференція проекту «Об’єднані спадщиною»

4 February 2022

Натхненні ідеї, унікальні рішення, сталі результати

ПІДТРИМАЙТЕ НАС

Наші
контакти