Тренінг для операторів турів живою спадщиною (постачальників послуг), включених до регіональних туристичних пакетів в Україні в рамках проекту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці»

Тренінг для операторів турів живою спадщиною (постачальників послуг), включених до регіональних туристичних пакетів в Україні відбувся 4-7 серпня у с. Яблуниця («Полонина Перці») в рамках проекту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці». Метою тренінгу став розвиток технічних та управлінських можливостей місцевих зацікавлених сторін, залучених до ланцюгів постачання послуг у рамках продуктів Карпатської живої спадщини.

Учасниками виступили представники малого бізнесу, власники садиб та фермерських господарств, крафтових виробництв Івано-Франківської області, залучених до створення продуктів живої спадщини в рамках Мережі GO52 Heritage weekends. Тренінг охоплював дві теми: «Дизайн туристичного продукту» та «Інтерпретація та акторство у проведенні екскурсій». Тренінг був організований у відповідь визначених провайдерів продуктів живої спадщини на їх потреби, що були виявлені в рамках опитування. Усі залучені провайдери добре уявляють власний сегмент споживачів та мають суттєвий практичний досвід створення окремих розважальних чи відпочинкових продуктів, пов’язаних із доступними для них ресурсами спадщини чи традиційними процесами господарювання або культурами праці, якими вони володіють. При цьому, вони демонструють розуміння цінності спадщини як особливої нагоди захопити та затримати відвідувача.

В той же час, більшість залучених до продуктів носіїв живої спадщини не мають належного розуміння та не цілком усвідомлюють економічну цінність спадщини для ведення на її основі повноцінної підприємницької діяльності. Вони не мають достатнього уявлення про можливості створення доданої вартості спадщини та її потенціалу для розвитку економіки громади, через це не розглядають власні таланти та вміння, успадковані від предків та автентичний стиль життя як спільну цінність громади, отже не достатньо зацікавлені створювати нові ланцюги постачання та підвищувати додану вартість спадщини.

Поки що місцеві постачальники послуг не достатньо володіють практиками й досвідом належної інтерпретації ресурсів спадщини та все ще не уявляють, як мають привабити, затримати та зацікавити відвідувача на достатній термін, щоб спонукати його до бажаної поведінки й витрачань. Тренінг з бізнес-планування надав учасникам базові та технічні знання в галузі дизайну продукту, розуміння провайдерам послуг, з якою метою, і як спланувати діяльність, що лежить в основі відпочинкової пропозиції й туристичної атракції і як ефективно спланувати маршрут (нитку) продукту. Тренінг дозволив вивчити шлях споживача і отримати учасниками розуміння, як влаштовані тригери, що спонукають відвідувача прибути до місця призначення. Бізнес-планування, зокрема, надало учасникам необхідні навчання базові навички визначення собівартості та ціни продукту, точки беззбитковості, планування фінансів, дозволило проаналізувати можливі канали збуту, покращити роботу з посередниками, налагодити систему онлайн-механізмів промоції та продажу, що дозволило їм безпосередньо на тренінгу сформувати прототипи продуктів.

Інноваційний тренінг з основ інтерпретації спадщини, презентації та сторітейлінгу допоміг учасникам визначитись, як правильно подавати свій продукт споживачу, фокусуючись на «упаковці» пропозиції та з найбільш доцільними засобами для інтерпретації власного стилю життя. Тренінг зі сторітейлінгу відкрив сценічний потенціал кожного учасника, дозволив визначитися з роллю, яка буде найбільш органічною для нього, з точки зору трансляції ціннісної пропозиції відвідувачам, покращив навички створення та оповідання історій.  Тренінг також дав змогу правильно спланувати необхідні ресурси для побудови вдалої презентації та втілення бажаних перформативних елементів інтерпретації.

Особлива увага в цьому блоці тренінгу фокусувалась на емоцях та управлінні ними. Учасники пройшли захоплюючі практичні тренажі: емоційне дзеркало, «з рук в руки», вчились працювати з поглядом без опускання очей і заходження «в себе» та оволоділи безлічю інших акторських таємниць.

Довідково.

Проект «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці» розпочався 25 жовтня 2019 року. 

Метою проекту є збільшення відвідуваності і створення нових можливостей щодо джерел доходу у прикордонних громадах шляхом розробки й популяризації унікального туристичного досвіду, побудованого навколо традиційних культур праці і способів життя в межах спільної для цільових регіонів дестинації Карпатської живої спадщини.

Для досягнення мети партнери перетворять місцеві активи нематеріальної культурної спадщини на 52 ринкові продукти (по 13 продуктів у кожній з країн), надаючи різноманітні можливості для підприємців та місцевого населення, мотивуючи надалі використовувати традиційні практики, розвивати повагу до спадщини та сприяти її збереженню. В рамках проекту партнери ідентифікують локальні осередки, сімейні підряди чи окремих осіб, що займаються традиційним сільським господарством, виробництвом автентичної їжі та ремісництвом, переважно у віддалених сільських районах та працюватимуть з ними, щоб зробити їхній стиль життя й унікальні життєві історії ядром повноцінних ринкових пропозицій – туристичних пакетів для турів вихідного дня. Для просування пакетів проект використає інноваційні технології проникнення на туристичний ринок: буде створено два електронні туристичні продукти – онлайн-музей традиційних культур праці і побуту Карпат та віртуальний гід (мобільний додаток) Карпатською живою спадщиною, також будуть створені інтерпретаційні документальні фільми з історіями життя людей – носіїв живої спадщини – пекарів, пастухів, сироварів, майстрів, тощо. Перший досвід знайомства з живими культурами праці відвідувач отримає на транскордонному фестивалі традиційних культур праці в Румунії.

Партнери створять платформу для транскордонного співробітництва стейкхолдерів та постачальників товарів і послуг, де вони зможуть обмінятись думками щодо бажаного майбутнього дестинації,  створити нові ринки для місцевих продуктів та нові транскордонні підприємницькі ініціативи. Цим самим проект побудує ланцюги постачання сталого туризму та підтримуватиме малі підприємства і приватних підприємців, які працюють у секторі традиційного сільського господарства, продовольчих товарів та ремесел, з метою продажу місцевої продукції. Діяльність в цьому напрямку передбачає дослідження туристичного ринку, транскордонну майстерню-подорож дестинацією для  туроператорів в’їзного туризму, тренінги для постачальників, включених до регіональних туристичних пакетів. Партнери акумулюють ефективні практики у сфері місцевої спадщини та культурного туризму, створять та опублікують посібник з креативності для місцевих громад у перевтіленні культурної спадщини. 

#huskroua #enicbc #go52 #52lifestyles

Цей реліз підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини» і в жодному разі не може вважатись таким, що відображає позицію Керуючого Органу / Спільного Технічного Секретаріату чи Європейського Союзу.

Проект  “52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці” виконується Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Торгово-промисловою палатою повіту Сату-Маре (Румунія), Кошицькою регіональною організацією туризму (Словаччина), Туристичною організацією ABA (Угорщина) та управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА (Україна) і співфінансується ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 (www.huskroua-cbc.net).

Період реалізації проекту: 25 жовтня 2019 – 24 жовтня 2021.

Загальний бюджет проекту – 576,081.52 Євро.

Офіс проекту в Україні: вул. Дністровська, 26, Івано-Франківськ, 76018.: +38 0342 720232, e-mail: office@www.taif.org.ua, www.www.taif.org.ua

Читайте також

Третє засідання Наглядової ради проекту ...

1 May 2023

Відбулася навчальна поїздка партнерів з ...

26 September 2022

Мешканці цільових громад України та ...

29 July 2022

Відбулася міжнародна конференція «Форум інновацій ...

29 July 2022

Натхненні ідеї, унікальні рішення, сталі результати

ПІДТРИМАЙТЕ НАС

Наші
контакти